Schulddienstverlening

Zijn er schulden? Dan zullen wij contact hebben met uw schuldeisers. Wij maken een schuldenoverzicht en nemen deze met u door ter controle.

Ook berekenen we welk bedrag u (maandelijks) kunt aflossen aan uw schuldeisers. Doorgaans gaan we uit van maximaal 36 maanden (3 jaar). Mocht er nog een bedrag openstaan, dan vragen wij uw schuldeisers om dit bedrag na drie jaar kwijt te schelden. Dit traject heet een minnelijk traject.

Uw schuldeisers hoeven hier niet aan mee te werken. Indien zij niet willen meewerken, dan kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank voor de WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen). Wij ondersteunen u bij dit verzoek. In dit verzoek geeft u bij de rechtbank aan dat u geprobeerd heeft om tot een oplossing te komen met uw schuldeisers, maar dat er schuldeisers zijn die weigeren. Onder bepaalde voorwaarden kan de rechter u toelaten tot de WSNP. U krijgt van de rechtbank een WSNP – bewindvoerder toegewezen die de schuldsanering bewaakt. Dit traject duurt drie jaar. Wij blijven gedurende dit traject uw (beschermings)bewindvoerder en blijven uw financiële belangen behartigen. Als u alle afspraken bent nagekomen, kan de rechtbank u een schone lei geven.

U kunt dus schuldenvrij worden. Van u wordt verwacht dat u uw inkomsten en uitgaven stabiel houdt, aan eventueel problemen werkt die de schulden hebben veroorzaakt en dat er geen nieuwe schulden ontstaan.

Wij schakelen alleen hulp in van de gemeente of Kredietbank Limburg als uw schuldensituatie erg complex is.

Als u bewindvoering heeft, dan zijn de kosten voor schulddienstverlening inbegrepen in het tarief.

“Wij helpen u naar zorgeloze tijden”