Bewindvoering

Bij bewindvoering gaat het om de financiële belangen. Niet de persoon zelf, maar de eigendommen worden onder bewind gesteld. Een bewindvoerder regelt en beheert alle zaken die onder bewind zijn gesteld, dus alle zaken die met financiën te maken hebben.  Er is dus een situatie ontstaan waarin de persoon niet meer in staat is om voor zichzelf op te komen.

Bewindvoering vraagt u aan bij de rechtbank. De rechtbank toetst of er sprake is van één van onderstaande redenen of een combinatie van beiden:

  1. Er is sprake van problematische schulden óf het lukt u niet om met geld om te gaan.
  2. Er is sprake van lichamelijke en/of geestelijke omstandigheden.

Florijn Beschermingsbewind ondersteunt u met het indienen van een verzoek bij de rechtbank. Ook gaan wij mee naar de rechtbank als uw verzoek met u wordt besproken. De rechtbank bepaalt een datum waarop het bewind zal ingaan. Vanaf die datum laten wij schriftelijk de instanties weten dat er bewindvoering is. Deze instanties moeten voortaan met ons corresponderen en niet meer rechtstreeks met u. U ontvangt dus geen post meer op uw woonadres of in uw mailbox.

Zodra u schuldenvrij bent of u heeft een andere reden waarom u geen bewind meer nodig heeft, dan kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank om het bewind te laten beëindigen. Als u schuldenvrij bent is het mogelijk om bewindvoering nog tijdelijk door te laten lopen als nazorg. U kunt er ook voor kiezen om het bewind te laten beëindigen en over te stappen op budgetbeheer.

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek!

“Wij helpen u naar zorgeloze tijden”